Tečaj socijalizacije štenaca

Temeljni su zadaci svakog vlasnika šteneta omogućiti mu postupno upoznavanje okoline, stjecanje ugodnih iskustava, izgrađivanje samopouzdanja te razvijanje komunikacijskih vještina (socijalizacija). Ispunjavanjem ovih zadataka već u ranoj dobi štencima pružamo dobre preduvjete za sretan i kvalitetan život u ulozi kućnog ljubimca.

Tijekom zajedničko rada vlasnici imaju priliku naučiti kako štene upoznati s novim situacijama, na koji način štenci komuniciraju i iskazuju kad im je nešto naporno ili prezahtjevno, kako poučiti štene pristojnom ponašanju prilikom dolaska gostiju, kako ga naučiti da dolazi na poziv, da hoda na opuštenom povocu i drugo.

Štence poučavamo bez uporabe ikakve prisile, s ciljem poticanja šteneta da željeno ponašanje iskazuje kao naviku, a ne kao izvršavanje vlasnikovih naredbi.

Neke od tema koje su uključene u podršku vlasnicima štenaca:

- druženje s drugim štencima i ljudima
- privikavanje na nošenje ogrlice / orme 
- privikavanje na različite zvukove
- istraživanje nove okoline ("enriched enviroment training")
- praćenje na opuštenom povodniku
- podučavanje sjedenju i čekanju na vlasnikov znak
- podučavanje šteneta puštanju nađenih stvari
- praćenje vlasnika tijekom šetnje i dolaženje na poziv
- mentalna stimulacija i igra sa štenetom.

Dob:
8 - 20 tjedana starosti.

Lokacija:
Grad Zagreb