Je li kažnjavanje pasa dobar put tijekom odgoja?

Na što mislimo kad kažemo – kažnjavanje pasa U kontekstu znanstvene discipline koju zovemo analiza ponašanja (behavior analysis) kažnjavanje je proces čija je posljedica smanjenje vjerojatnosti ponovnog pojavljivanja neželjenog ponašanja ili, jednostavnije rečeno, proces koji zaustavlja neželjeno ponašanje. U svakodnevnom govoru pod kažnjavanjem obično mislimo na dodavanje „nečega” neželjenog (npr. neugode ili boli) neposredno nakon …

Je li kažnjavanje pasa dobar put tijekom odgoja? Read More »