Stručna pomoć prilikom rješavanja problematičnih ponašanja pasa

Rješavanje problema u ponašanju pasa timski je rad u kojem sudjeluje vlasnik i savjetnici za ponašanje pasa, a po potrebi i veterinari i drugi terapeuti. Konačni uspjeh, vidljiv kao promjena u ponašanju psa, moguć je jedino uz maksimalan angažman i trud svih koji sudjeluju u samom procesu, a adekvatan odabir osobe od koje se traži …

Stručna pomoć prilikom rješavanja problematičnih ponašanja pasa Read More »