Radionice za vlasnike pasa

Postanite uspješniji u odgajanju svojeg psa, naučite kako ga bolje razumjeti, i što učiniti (ali i što ne) kada njegovo ponašanje krene u "krivom" smjeru.

Ove radionice podijeljene su u tri modula, a svaki od njih obrađuje pojedinu temu. Namijenjene su onim vlasnicima koji žele steći razinu znanja potrebnu za samostalniji rad sa svojim psom - tijekom odgoja, socijalizacije ili rješavanja problema u ponašanju.

Radionice se sastoje od teoretskog djela, odnosno predavanja o temi modula, a potom rada na zadacima koji su uglavnom temeljeni na vašim primjerima.

Iako su moduli tematski odvojeni, pa se može prisustvovati samo nekom od njih, preporučuje se pohađanje svih modula da bi se usvojilo najviše znanja i stekao najbolji uvid u način primjene naučenoga.

Prijave za ovaj ciklus primaju se do 24. lipnja 2020.

Polaznici svih triju modula dobit će potvrdu o završenoj edukaciji.

Raspored i sadržaj radionica

Novi ciklus počinje u lipnju 2020.

 

Modul I.

PONAŠANJE I ODGAJANJE

Modul II.

KOMUNIKACIJA I SOCIJALIZACIJA

Modul III.

EMOCIJE I PROBLEMI U PONAŠANJU

CILJ

·       Razumijevanje principa po kojima psi uče i stječu navike (poželjne i nepoželjne)

·       Razvijanje strategija za prevenciju i mijenjanje nepoželjnih ponašanja

·       Stjecanje znanja za samostalno osmišljavanje koraka za podučavanje pasa jednostavnim zahtjevima (dolaženje, sjedenje i čekanje, obraćanje pozornosti...)

·         Osnaživanje promatračkih vještina

·         Prepoznavanje komunikacijskih signala i gesti kod pasa

·         Razlikovanje pseće igre od nasrtljivog ponašanja

·         Sposobnost prevencije sukoba

·         Prepoznavanje emocionalnih stanja pasa na temelju njihova ponašanja

·         Razumijevanje utjecaja emocija na pseće ponašanje

SADRŽAJ

·       Veza između ponašanja i posljedice

·       Neželjena ponašanja

·       Što sve psima može biti motivacija

·       Povezivanje riječi (Sjedi! Lezi! Dođi! i sl.) s ponašanjem (kako to činiti na psima razumljiv način)

·       Uspješno podučavanje − razlaganje zadataka na segmente

·         Kako psi komuniciraju

·         Što socijalizacija jest, a što nije

·         Vizualna komunikacija − govor tijela i geste (značenje pojedinih obrazaca)

·         Vokalna komunikacija − lajanje, režanje

·         Igra i elementi pseće igre

·         Što su emocije i kako nama (i psima) pomažu u životu

·         Kako psi iskazuju strah, fobiju, tjeskobu, frustraciju, ljutnju…

·         Što pomaže psima koji pate od emocionalnih problema

AKTIVNOSTI

·       Predavanje: Kako psi uče?

·       Praktični zadatak (1): Analiziranje neželjenog ponašanja

·       Praktični zadatak (2): Stupnjevanje motivatora (od najslabijeg do najsnažnijeg)

·       Praktični zadatak (3): Osmišljavanje koraka za podučavanje određenog ponašanja

·         Predavanje: Komunikacija, socijalizacija, pseća igra i bullying

·         Praktični zadatak: Analiziranje videomaterijala koji prikazuju pseću interakciju

·         Rasprava pseći parkovi i livade kao mjesta za socijalizaciju pasa, da ili ne? (argumentiranje)

·       Predavanje: Na koje načine psi iskazuju emocije

·       Praktični zadatak (1): Razvijanje strategija za rad na poteškoćama utemeljenima na emocionalnim problemima kod pasa

POČETAK

25. lipnja u 18:30 sati.

29. lipnja u 18:30 sati.

30. lipnja u 18:30 sati.

TRAJANJE

UKUPNO: 3 sata

45 minuta predavanja, 120 minuta rada na zadacima, 15 minuta rasprave.

UKUPNO: 3 sata

60 minuta predavanja, 90 minuta analiziranja videosnimki, 30 minuta rasprave.

UKUPNO: 3 sata

60 minuta predavanja, 90 minuta rada na zadacima, 30 minuta rasprave.

CIJENA

200,00 kn

200,00 kn

200,00kn

(140,00 kn za polaznike I. i II.modula)