Reaktivnost kod pasa – što poduzeti?

reaktivnost kod pasa

Je li reaktivnost kod pasa "novi" problem u ponašanju ili samo novi pojma koji dosad nismo koristili? Sve češće među vlasnicima pasa, u psećim parkovima, na forumima ili u grupama na Facebooku susrećemo izraze „reaktivnost” i „reaktivan pas”, no što točno oni podrazumjevaju?

Prema dr. Karen Overall reaktivnost kod pasa je preintenzivan (abnormalan) odgovor na normalan podražaj. Dakle, reaktivan bi pas bio onaj pas koji na normalan podražaj reagira prenaglašeno. Primjerice, kada čuje novi zvuk, normalno je da pas osluškuje i gleda u smjeru odakle zvuk dolazi, eventualno da zalaje, no ako pas na isti takav podražaj laje neko vrijeme gotovo bez prestanka, pritom uznemireno trči gore-dolje ili se počne vrtjeti oko svoje osi u blizini mjesta odakle dopire zvuk, tada možemo reći da njegova reakcija nije normalna (već da je abnormalna), odnosno da je pas reaktivan. Dakle, osnovni je kriteriji za utvrđivanje reaktivnosti nerazmjer između podražaja i promjene u ponašanju kod psa koju takav podražaj izazove.

Cijeli je spektar različitih ponašanja i stanja koja ukazuju na reaktivnost kod pasa:

  • budnost i napetost
  • nemir koji se odražava kroz motoričke aktivnosti kao što su hodanje, trčanje, skakanje…
  • lajanje, cviljenje, zavijanje
  • uriniranje i defeciranje
  • stereotipna ponašanja (na primjer hvatanje repa).

Ako usporedimo reaktivne i nereaktivne pse, primjećujemo da oni reaktivni većinu vremena provode u napetom stanju, vrlo su oprezni prema svemu što se događa oko njih te često manifestiraju ponašanja kojima iskazuju upozorenja (primjerice režanje).

Za razliku od njih, nereaktivni su psi većinu vremena opušteni, zainteresirani za događanja u okolišu, no rijetko imaju potrebu iskazivati upozorenja. Iako i nereaktivni psi mogu na neki podražaj prenaglašeno reagirati, kod njih su takve reakcije vrlo rijetke, dok su kod reaktivnih česte.

Vlasnici reaktivnih pasa često navode kako se njihovi psi nepredvidljivo ponašaju − primjerice tijekom šetnje katkad mirno, bez reakcije prođu pored biciklista, dok u nekim šetnjama počnu lajati i nasrtati na njega. Međutim, takvo ponašanje nije neuobičajeno, štoviše, tipično je za reaktivne pse. Razlog zbog kojeg se ono događa leži u činjenici da razina stresa kod psa poraste nakon svake situacije koja kod njega izazove prenaglašenu reakciju ili potrebu da reagira upozorenjem, stoga je potrebno neko vrijeme da se vrati u normalno (bazično) stanje.

Prema tome, ako se u kratkom vremenu pas nađe u nekoliko situacija koje su za njega „problematične”, tada se iz situacije u situaciju prag reakcije smanjuje, pas postaje sve reaktivniji, a vlasnicima šetnja sve napornija. Stoga za vrijeme takvih „loših” dana nije neuobičajeno da pas reagira prenaglašeno čak i na podražaje na koje inače ne iskazuje reaktivno ponašanje.

Podražaji na koje pas može prenaglašeno reagirati su različiti, no vlasnici najčešće traže profesionalnu pomoć u slučajevima kada se radi o prenaglašenim reakcijama potaknutima drugim psima, nepoznatim ljudima, biciklistima, trkačima, različitim zvukovima…

Pet mogućih uzroka za reaktivnost kod pasa
Kad se susretnu s problemom reaktivnosti svojih ljubimaca, mnogi se vlasnici pitaju zašto se baš njihov ljubimac tako ponaša. Uzroke ovom problemu najčešće traže u lošem odgoju, nediscipliniranju svojih ljubimaca te u dominantnosti u smislu karakterne osobine psa. Međutim, reaktivnost kod pasa posljedica je konkretnih (i složenih) uzroka.

Iako je zapravo teško ustanoviti koji su točno uzroci uključeni u pojedinom slučaju, smatra se da postoji nekoliko njih.

  1. Psi mogu imati genetsku predispoziciju za razvoj problema temeljenih na reaktivnosti, no važno je naglasiti da su nužni okolišni čimbenici kako bi se genetska predispozicija ostvarila.
  2. Osim toga, brojna znanstvena istraživanja pokazuju da prenatalno i postnatalno razdoblje imaju važnu ulogu u formiranju budućeg ponašanje jedinke. Primjerice, izloženost majke (kuje) stresu za vrijeme graviditeta (trudnoće) utječe i na njezinu mladunčad, kod koje u kasnijoj dobi postoji veća vjerojatnost za razvijanje strašljivosti, hiperaktivnosti ili poteškoća pri učenju.
  3. I rano se odvajanje od braće, sestara i sigurnosti koje pruža leglo može neželjeno odraziti na ponašanje u kasnijoj dobi. Istraživanje provedeno na uzorku od stotinu i četrdeset pasa pokazuje da su štenci koji su odvojeni od legla u dobi između mjesec i mjesec i pol dana starosti skloniji pretjeranom lajanju, strašljivosti tijekom šetnji, reaktivnosti na zvučne podražaje i destruktivnom ponašanju, a za razliku od štenaca koji su odvojeni od legla u osmom tjednu starosti (Pierantoni et. al., 2011).
  4. Naravno, i doživljena loša iskustva u ranoj dobi (posebice tijekom razdoblja socijalizacije), ali i kasnije, mogu utjecati na to da pas burno reagira u određenim situacijama, odnosno prilikom određenih podražaja.

Pristup u rješavanju problema
Problemi u ponašanju pasa, odnosno reaktivnost kod pasa zahtijeva individualan pristup, stoga pohađanje tečajeva (poslušnosti) ne bi trebao biti izbor vlasnika pasa koji se susreću s ovim problemom. S obzirom na to da su psi koji reagiraju reaktivno često izrazito uzbuđeni i razdražljivi, pa se zbog toga teško koncentriraju i uče, prvi korak prilikom rješavanja problema treba se temeljiti na aktivnostima koje će psima pomoći da se opuste.

To su ponajprije aktivnosti pomoću kojih kontroliramo podražaje na koje psi reagiraju, primjerice zaobilaženje i povećavanje udaljenosti (prije nego što pas počne iskazivati reaktivnost) u odnosu na nepoznate ljude, bicikliste i sl., potom upotreba prirodnih barijera tijekom šetnje, organiziranje dolaska nepoznatih osoba u stan i drugo, ovisno o kojim se podražajima i situacijama radi.reaktivnost kod pasaIako kontroliranje podražaja na koje pas reagira u pravilu neće riješiti problem reaktivnosti, ono stvara preduvjete za rad na njegovu smanjenju. Za vrijeme rada na rješavanju problema najčešće se primjenjuju tehnike uz pomoć kojih se psa postupno (u kontroliranom okruženju) izlaže podražajima (npr. drugom psu), ali u toliko maloj mjeri da se ne izazove reaktivna reakcija.

Također, ovisno o emocionalnom stanju psa, možemo raditi i na stvaranju ugodne asocijacije, na podučavanju psa prihvatljivijem ponašanju, na poticanju psa na upotrebu komunikacijskih signala i slično, ovisno od tome što je određenom psu potrebno da se lakše suočava sa svakodnevicom. S obzirom na to da je reaktivnost problem koji uključuje čitav spektar različitih ponašanja koja psi iskazuju u različitim situacijama, a aktivnosti koje su vlasnici u mogućnosti provoditi međusobno se razlikuju, važno je da se svakom vlasniku i njegovu psu pristupi individualno, odnosno da savjeti i plan rada za rješavanje problema budu maksimalno prilagođeni njihovim potrebama i stvarnim mogućnostima.

Iako se često savjetuje, namjerno izlaganje psa podražajima koji izazivaju reaktivnu reakciju ne doprinosi rješavanju problema − upravo suprotno, povećava razinu stresa i uzrokuje razdražljivost i uzbuđenost kod psa, a to posljedično smanjuje prag reakcije (pa pas reagira sve češće i sve intenzivnije). Među vlasnicima pasa, no nažalost i među osobama koji se smatraju stručnjacima, još je uvijek prisutno mišljenje kako kažnjavanjem reaktivnog ponašanja možemo riješiti problem. Iako će primjena kažnjavanja zaista katkad (privremeno) zaustaviti neželjeno ponašanje, ono se ne bi trebalo primjenjivati zbog niza neželjenih posljedica po ponašanje i emocionalno stanje psa.

Život s reaktivnim psom
Brojni članci objavljeni na internetu, knjige, DVD-i… namijenjeni su prezentiranju različitih tehnika kojima je cilj pomoći vlasnicima da smanje reaktivnost pasa u svakodnevnim situacijama. Međutim, vrlo je malo toga objavljeno s ciljem potpore vlasnicima reaktivnih pasa koji se često propituju gdje su pogriješili tijekom odgoja pa da njihov pas burno reagira na uobičajene životne situacije?!

Kao što je već i spomenuto, mnogo je čimbenika koji utječu na ponašanje psa, a na koje vi nemate utjecaj, stoga postoji mogućnost da zapravo niste nigdje pogriješili. Nadalje, važno je osvijestiti činjenicu da vaš pas nije jedini s ovakvim problemom, kao i to da vaš pas vjerojatno nije najteži mogući slučaj.

Nije sporno da život s reaktivnim psom, ali i samo rješavanje problema reaktivnosti, zahtijeva od vlasnika svakodnevni angažman, prilagođavanje trenutačnim potrebama psa, kao i planiranje i pomno organiziranje potpuno uobičajenih situacija kao što je dolazak gostiju u stan, ulazak u lift ako se u njemu nađe psu nepoznata osoba, odlazak u šetnju…

Također je potrebno osvijestiti i činjenicu da rad na problemu najčešće ne daje brze rezultate, već da on može potrajati mjesecima, pa i duže. Tijekom tog vas razdoblja čekaju vrlo optimistični dani (kada ćete uočiti znatan napredak kod svojeg psa), ali i oni manje optimistični (kada će vam se činiti da ste gotovo na početku). Međutim, važno je biti objektivan i usporediti ponašanje psa sada i prije tri mjeseca, šest mjeseci ili godinu dana; ako je u tom slučaju vidljiv pozitivan pomak u ponašanju, to je znak da ste na dobrome putu.

Pritom vam značajnu podršku može (i treba) dati i stručna osoba (savjetnik za ponašanje pasa). Ako se radi o osobi s dovoljno znanja i iskustva, upoznat će vas s promjenama u ponašanju koje trebate smatrati pozitivnim pomacima te će vam reći koja su očekivanja realna s obzirom na trenutačno stanje vašeg psa.

S obzirom na to da je reaktivnost problem emocionalne prirode, radom na problemu, odnosno na promjeni emocionalnog stanja psa, utječemo na povećanje kvalitete njegova života. No ne trebamo zaboraviti da smanjena reaktivnost psa i mogućnost mirnijeg suočavanja sa svakodnevnim situacijama svakako podrazumijeva i opušteniju svakodnevicu za vlasnika psa i cjelokupnu obitelj, stoga vam to može biti dovoljno dobra motivacija za rad sa svojim reaktivnim psom.

Autor: Igor Gaćeša

 

Želite naučiti više? Prijavite sa za ciklus edukativih radinica tijekom kojih ćete imati priliku:

 ✔️postati uspješniji u odgoju vašeg psa,
✔️ bolje razumjeti način komunikacija pasa (govor tijela i vokaliziranje),
✔️ znati što činiti kada se pas boji, osjeća tjeskobu, ili se agresivno ponaša.